AirMORE - 南京信息工程大学李楠研究组

Air quality modeling and remote sensing - Li 's group @ NUIST

Log in

人员组成

  李楠  Li Nan

 

 

最高学历博士

 

 

职称:副教授

 

 

毕业院校:中国科学院

 

 

研究方向大气化学、空气质量模拟

 

 

邮箱:linan@nuist.edu.cn

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

> 关于更多
> 指导老师
> 在读硕士研究生
> 在读本科生
> 校友之窗

 

张嘉祺

 

 

18级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

殷子涵

 

 

18级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

严心田

 

 

16级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 

减排政策

 

 


 

 

 

潘泓宇

 

 

 

15级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

1394297972@qq.com

朱书涵

21级环境科学硕士

 

研究方向:

水泥行业二氧化碳排放、健康效应

 

 

 

 

 

朱文达

21级环境科学硕士

 

研究方向:

排放清单

 

 


 

 

 

2810482594@qq.com

王松伟

 

20级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 

 

 


 

 

 

刘弯弯

 

20级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 


 

 

 

1095633723@qq.com

 

李天宇

 

 

20级数学与应用数学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

赵博

 

 

20级环境工程

 

 

 

 

 


 

 

 

 

陈祎曌

 

 

19级大气科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

张蕊

 

 

19级大气科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

翁倩

 

 

19级环境科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

刘天爱

 

 

20级龙山书院大气科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

赵佳铭

 

 

20级龙山书院大气科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

徐舸

23级环境科学硕士

 

研究方向:

交通源排放清单

 

819739871@qq.com

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

张梦凡

23级资源与环境硕士

 

研究方向:

健康效应

 

937299594@qq.com

 

 

 

 

 


 

 

 

梁建平

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

机器学习与气溶胶

 

 

 

997439411@qq.com

徐洋

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

二次气溶胶

 

 

 

1367530732@qq.com

 

孔晨辉

 

 

18级环境科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

张茹涵

 

 

17级环境科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

李冬莹

 

 

17级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

于泽江

 

 

17级大气科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

冯伟航

 

 

17级环境工程

 

 

 

 

 


 

 

 

 

方坤泽

 

 

17级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

金洁

 

 

20级环境工程

 

 

 

 

 


 

 

 

 

张孜筠

 

 

20级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

何依萍

 

 

19级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

卢上一

 

 

19级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

周雨濛

 

 

21级环境类

 

 

 

 

 


 

 

 

 

周琳琳

 

 

21级环境类

 

 

 

 

 


 

 

 

 

周嘉仪

 

 

19级环境科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

李文旭

 

 

20级环境类

 

 

 

 

 


 

 

 

 

花蓉蓉

 

 

20级环境类

 

 

 

 

 


 

 

 

zhanghr@nuist.edu.cn

张皓然

 

19级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

二次颗粒物污染

 

 


 

 

 

王海宁

 

18级环境工程硕士

 

 

研究方向:

 

温室气体

 

 


 

 

 

 

洪羽盼

 

 

21级环境类

 

 

 

 

 


 

 

 

 

周原

 

 

22级环境类

 

 

 

 

 


 

 

 

> 在读博士研究生

汤克勤

 

22级环境科学博士

 

 

研究方向:

 

氨气排放清单

 

 


 

 

 

tangkq@nuist.edu.cn

常丰毅

 

23级环境科学博士

 

 

研究方向:

臭氧平流层入侵、SOA

 

 

 

 


 

 

 

李澳

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

遥感与气溶胶

 

 

 

2134547262@qq.com

聂姝翰

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

臭氧

 

 

 

1245793763@qq.com

1040598635@qq.com

3318632119@qq.com

 

叶俊河

 

 

19级大气环境

 

 

 

 

 


 

 

 

 

赫若汀

 

 

18级环境科学

 

 

 

 

 


 

 

 

 

任悦

 

 

18级环境生态类

 

 

 

 

 


 

 

 

519531236@qq.com